Junior-onderzoeker - implementatie @ease bij jongeren met (beginnende) mentale gezondheidsproblemen

Junior-onderzoeker gezocht voor het uitvoeren van implementatieonderzoek naar @ease: een 
laagdrempelige, anonieme voorziening voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met beginnende of 
bestaande mentale klachten (1.0 fte).

 

Functieomschrijving
Meer dan de helft (53,3%) van de jongvolwassenen in Nederland ervaart psychische klachten. Slechts 30% van de jongeren met psychische klachten ontvangt de juiste zorg. @ease is een veelbelovende integrale aanpak die op innovatieve en laagdrempelige wijze jongeren met (beginnende) mentale klachten tijdig en effectief ondersteunt, op een manier die aansluit bij hun behoeften. Doelgroep zijn jongeren tussen 12 en 25 jaar.


Het project is een initiatief vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) Mosa samen met de Universiteit Maastricht (UM). Samen met Stichting @ease,  GGD, AWPG AMPHI en de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg (KWJ) gaan we aan de slag met het versterken van de implementatie van @ease in 3 GGD-regio’s: GGD Zuid-Limburg, GGD Limburg-Noord en GGD Gelderland-Zuid. 

 

Je krijgt dus de unieke kans om met alle bovengenoemde partijen samen te werken en 
strategieën te ontwikkelen voor de implementatie van @ease in de gemeenten. Doordat gemeenten zich in verschillende fasen bevinden, dient te worden onderzocht welke factoren van invloed zijn op de implementatie als ook welke optimalisatieslagen kunnen worden gedaan door gemeenten die @ease al hebben geïmplementeerd. 


Voor dit project worden de volgende taken van je verwacht:

 • Je stelt een gedetailleerd onderzoeksplan op, inclusief bijbehorend tijdpad, en stemt dit af met de projectgroep.
 • Je verdiept je in implementatietheorieën (o.a. EPIS Framework en ERIC Framework) en past deze toe bij de opzet en uitvoering van het onderzoek.
 • Je maakt gebruik van kwalitatieve (o.a. focusgroep, interviews) en kwantitatieve (o.a. vragenlijst, registraties) methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
 • Je analyseert de verzamelde data met de daarvoor beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve analyseprogramma’s (SPSS/R, NVivo/ATLAS.ti).
 • Je beschrijft de onderzoeksresultaten op wetenschappelijke en op publieksvriendelijke wijze en deelt deze gedurende het project met een publiek van wetenschappers, beleidsmedewerkers en (zorg)professionals uit de praktijk. 
 • Je werkt, samen met de projectgroep, aan kennisproducten (zoals een factsheet, presentatie, vlog, rapport/handreiking) met daarin de opgedane inzichten uit het project.
 • Je organiseert en participeert in overleggen met de projectgroep (onderzoekers en beleidsmedewerkers), @ease Jongerenraad en met de lokale partners die betrokken zijn bij de implementatie van @ease in gemeenten in de 3 GGD-regio’s (o.a. vrijwilligers @ease (jongeren), locatiemanager @ease, zorgprofessionals, gemeente, GGD)


Functie-eisen
We zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken junior-onderzoeker die aan de volgende kenmerken voldoet:

 • Een afgeronde academische opleiding (bijvoorbeeld op het terrein van gezondheidswetenschappen, psychologie).
 • Ervaring en/of kennis op het gebied van mentale gezondheid en implementatieonderzoek is een pré.
 • Ervaring met en/of kennis van zowel kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Affiniteit met dit thema en een enthousiaste, proactieve werkhouding.
 • Goed kunnen samenwerken in een team met mensen met verschillende achtergronden (beleid, onderzoek, praktijk en jongvolwassenen).
 • Goed in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden en consciëntieus.
 • Interesse in het geven van onderwijs c.q. het overbrengen van kennis of vaardigheden op studenten is een pré.

 

Wat biedt de UM?
Als Junior onderzoeker bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:

 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 10 conform UFO-profiel Onderzoeker met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €3226,00 en €5090,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 30 maanden met een omvang van 1,0 FTE. 
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.  
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.  
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.  


De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht? 

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.  

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan. 

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.   

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien. 

Voor meer informatie over de UM klik hier

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)  
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt. 

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met M. Leurs-Stijnen via mandy.leurs@ggdzl.nl voor meer informatie.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Junior onderzoeker? Solliciteer dan nu, uiterlijk 2 juni 2024, op deze functie. 
 

De vacature staat open voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.  


Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Soort vacature:  Academic
Faculteit/Servicecenter:  Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Sluitingsdatum:  2-06-2024
FTE minimaal:  1,0
FTE maximaal:  1,0
Salaris min:  €3226,00
Salaris max:  €5090,00
ID vacature:  881
Soort vacature:  Academic
Faculteit/Servicecenter:  Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Sluitingsdatum:  2-06-2024
FTE minimaal:  1,0
FTE maximaal:  1,0
Salaris min:  €3226,00
Salaris max:  €5090,00
ID vacature:  881